Strandopleiding


Strandopleiding

Leren om te Redden en te Beschermen

Reddingsbrigade Egmond zet zich niet alleen in voor de veiligheid op het strand en in de zee, maar speelt ook een cruciale rol in het opleiden van toekomstige strandwachten en reddingsbrigadeleden. Onze strandopleiding is een essentieel onderdeel van ons werk en draagt bij aan het vergroten van de veiligheid op de stranden van Egmond aan Zee. Hier vertellen we u meer over onze strandopleiding en wat deze inhoudt. 

Vanaf het jaar dat uw zoon/dochter 14 jaar wordt stroomt hij/zij automatisch door in onze strandopleiding. Deze opleiding wordt aangeboden in de zomermaanden vanaf half mei tot begin september. Het hoofddoel van onze strandopleiding is om deelnemers op te leiden tot bekwame strandwachten en reddingsbrigadeleden. Deze training rust hen uit met de nodige vaardigheden en kennis om effectief toezicht te houden op het strand, snel te reageren op noodsituaties en levens te redden in geval van nood. We willen deelnemers klaarstomen om veiligheid en hulp te bieden aan strandbezoekers.

Tussentijds instromen is ook mogelijk binnen Reddingsbrigade Egmond. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Inhoud van de Strandopleiding

 1. Eerste Hulp en Reanimatie: Deelnemers leren essentiële vaardigheden op het gebied van eerste hulp en reanimatie. Dit stelt hen in staat om snel en effectief te handelen bij verwondingen, verdrinkingen en andere noodsituaties.

 2. Zwemvaardigheid: Deelnemers moeten uitstekende zwemvaardigheden hebben om in staat te zijn te redden en te patrouilleren in wateromstandigheden variërend van rustige zee tot sterke stromingen.

 3. Strandbewakingstechnieken: Onze opleiding behandelt de specifieke technieken en procedures voor strandbewaking, waaronder het herkennen van gevaarlijke situaties, het opzetten van veiligheidsposten en het effectief communiceren met strandbezoekers.

 4. Reddingsvaardigheden: Deelnemers worden getraind in het gebruik van reddingsmiddelen zoals reddingsboeien en vaartuigen, evenals in het veilig uitvoeren van reddingsacties, zoals het benaderen en vasthouden van een slachtoffer.

 5. Communicatie en Coördinatie: Onze opleiding leert deelnemers hoe ze effectief kunnen samenwerken en communiceren met andere strandwachten en hulpdiensten, waaronder de alarmploeg van Reddingsbrigade Egmond.

In principe duurt de gehele strandopleiding zes jaar, wel is het mogelijk om deze door inzet te versnellen. Naast de reguliere strandopleiding dient een deelnemer ook voldoende kennis en ervaring te hebben opgedaan. 

Diplomering & Certificering

Na succesvolle afronding van de strandopleiding ontvangen deelnemers diploma's en worden ze onderdeel van ons team van strandwachten en reddingsbrigadeleden. Deze betrokkenheid bij de Reddingsbrigade Egmond stelt hen in staat om actief bij te dragen aan de veiligheid van strandbezoekers en de gemeenschap in Egmond aan Zee. 

Houders van het (Junior)Lifeguard Beach diploma voldoen aan de minimale competentie-eisen die Reddingsbrigade Nederland aan de kwalificaties voor lifeguards stelt. Na het behalen van een kwalificatie moeten lifeguards hun ervaring verder uitbouwen. Reddingsbrigade Egmond biedt, na het behalen van het Lifeguard Beach diploma, de volgende specialisaties aan:

 • Lifeguard Chauffeur 
 • Certificering Optische & Geluidssignalen
 • Lifeguard Schipper 
 • Lifeguard Schipper RWC (Reddingswaterscooter)
 • Senior Lifeguard

Naast deze specialisatie richtingen bieden wij ook nog een tal van cursussen. Deze cursussen worden gegeven onder voorbehoud: 

 • Klein vaarbewijs 1 & 2 
 • Certificering Marifonie