Stichting vrienden van de ERB


Vrienden van de ERB (SVE)

Stichting Vrienden van de ERB

De Stichting Vrienden van de ERB is officieel opgericht per 14 oktober 2013.

Doelen:

  • De (financiële) ondersteuning van de vereniging Egmondse Reddingsbrigade, met als oogmerk een effectieve en efficiënte continuïteit van die vereniging;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in  de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft net als de Egmondse Reddingsbrigade geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door drie bestuursleden:

blank-profile-picture-973460_1280_1.png
Voorzitter - Jan Philip van Staalduinen
blank-profile-picture-973460_1280_1.png
Penningmeester - Margreet de Jong
blank-profile-picture-973460_1280_1.png
Secretaris - William Wesselingh


ANBI Status

Voor meer informatie omtrent onze ANBI status verwijzen wij u graag naar de onderstaande pagina: ANBI Status Egmondse ReddingsbrigadeRekeninggegevens

Rekeninggegevens ‘Stichting Vrienden van de ERB’:

  • NL 64 RABO 0133 9961 58
  • t.n.v. Stichting Vrienden van de ERB

Rekeninggegevens ‘Egmondse Reddingsbrigade’:

  • NL 38 RABO 0315 7126 43
  • t.n.v. Egmondse Reddingsbrigade