Organisatie


Organisatie

Reddingsbrigade Egmond is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt op dit moment bestuurd door zeven bestuursleden.

Bestuur Egmondse Reddingsbrigade

Er zitten geen leden in deze groep


Commissies & Werkgroepen

Het bestuur wordt operationeel ondersteund door een aantal commissies. Naast deze commissies zijn er ook werkgroepen, deze werken adviezen en/of vraagstukken uit zoals bij vervanging of aanschaf van nieuw materieel. Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties betreffende de commissies en/of werkgroepen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. 


Kosten

De operationele kosten worden bekostigd vanuit de Gemeente Bergen NH, portefeuillehouder is burgemeester dhr. Voskuil. Naast de operationele kosten worden zaken bestemd voor onze vereniging bekostigd  door donateurs en uit eigen middelen. Overweegt u om vrienden van de ERB te worden? Bekijk onze speciale donateurspagina voor meer informatie.